Program MiniWeb Fix, 12€

Program MiniWeb Fix, ďalej len „Program“,  je určený menším firmám, ktoré majú chuť vyskúšať  a podporiť svoju menšiu webovú stránku. Program je bez mesačného paušálu s rozpočtom maximálne do 100 €.

Program nie je stavaný klientom, ktorí majú vyčlenený mesačný rozpočet do kampane viac ako 100 €.

Nakoľko je program určený menším firmám nedokážeme zaručiť výsledky ktoré by mohli odzrkadľovať cielené výsledky reklamnej kampane AdWords, hlavne čo sa týka čísla skóre kvality, ktoré môže byť nižšie oproti našim iným AdWords programom.

Program podlieha:

  1. štartovaciemu balíku Google AdWords Managment Start Page, 60 € s DPH
  2. mesačnej platbe vopred za naše reklamné služby, 12 € s DPH
  3. rozsahu optimalizačných prác 15-45 min / mesiac
  4. emailovej podpore
  5. návrhu mesačného rozpočtu reklamnej kampane
  6. optimalizácii reklamnej kampane: 1 x týždenne / Pondelok

Ku každej začínajúcej reklamnej kampani dávame 75€ kredit Zadarmo!

V prípade špecifických potrieb klienta, individuálne nastavujeme cenu za program.