FAQ – Časté otázky a odpovede

Všetky reklamy služby AdWords prechádzajú procesom schvaľovania, v ktorom sa overuje, či sú bezpečné a vhodné pre používateľov. Každú reklamu posudzujeme s cieľom zistiť, či je v súlade s našimi pravidlami inzercie. Ak zistíme akékoľvek problémy, budeme vás podrobnejšie informovať o príslušných pravidlách a o tom, ako môžete zabezpečiť opätovnú prevádzku svojej reklamy.

Cenu reklamy stanovujete Vy. V bežnej praxi to znamená že máte vyčlenený rozpočet ktorý sa čerpá v mesačnej periodicite, kde sa nastavuje maximálna denná útrata za Vašu reklamu.

Príklad výpočtu dennej útraty:

Povedzme, že mesačne zvyčajne miniete na inzerciu 304 EUR. Ak chcete vypočítať svoj denný rozpočet, vydeľte sumu 304 EUR číslom 30,4 a dostanete sumu denného rozpočtu 10 EUR.

Služba AdWords vám umožňuje získať maximálnu návratnosť investícií (NI) vďaka tomu, že počas dní s vyššou návštevnosťou z vyhľadávania zobrazuje vaše reklamy častejšie. V takom prípade môžu vaše denné náklady prekročiť zvyčajný denný rozpočet až o 20 %, no služba AdWords zabráni tomu, aby vaša kampaň v danom mesiaci ako celok minula viac, ako je limit pre výšku mesačných platieb.

Keď náklady kampaní presiahnu denný rozpočet

Ak ste si všimli, že celkové denné náklady reklamnej kampane presiahli sumu vášho rozpočtu na daný deň, znamená to, že vaša kampaň míňa viac prostriedkov z rozpočtu počas dní s vyššou návštevnosťou z vyhľadávania a menej počas dní s nižšou návštevnosťou.   Počas niektorých dní v týždni alebo v určitom období mesiaca sa teda v závislosti od výkyvov návštevnosti môže na zobrazovanie reklám použiť až 120 % vášho denného rozpočtu kampane, neminiete však viac, než je výška vašich mesačných výdavkov na kampane.

Návštevnosť z vyhľadávania môže kolísať v závislosti od:

 1. toho, či je víkend alebo pracovný deň,
 2. sezónnosti a sviatkov,
 3. geopolitických a kultúrnych udalostí.

Vďaka využitiu prostriedkov z denného rozpočtu na iné dni v mesiaci môžu vaše kampane dosiahnuť svoj potenciál. V prípadoch, keď náklady prekročia hranicu 120 %, vám však budeme účtovať len o 20 % viac, než je váš denný rozpočet.

Ak je napríklad váš denný rozpočet 10 EUR a v danom dni sa nahromadili náklady vo výške 15 EUR, účtovať vám budeme len 12 EUR. Služba AdWords používa limit pre výšku mesačných platieb, aby sa zabránilo tomu, že by sme vám neúmyselne vyúčtovali viac.

Limit mesačných platieb

Hoci náklady na kampaň môžu v určitý deň prekročiť denný rozpočet o 20 %, služba AdWords používa limit na výšku mesačných platieb. Ak je váš rozpočet rovnaký počas celého mesiaca, nevyúčtujeme vám viac, než súčin denného rozpočtu a priemerného počtu dní v mesiaci (365 dní v roku ÷ 12 mesiacov, čiže 30,4 dní/mesiac).

Príklad

Ak je váš rozpočet počas celého mesiaca 10 EUR denne, v danom fakturačnom cykle vám vyúčtujeme maximálne 304 EUR (denný rozpočet 10 EUR x priemerný počet dní v mesiaci 30,4).

Ak má váš rozpočet počas mesiaca rovnakú hodnotu a v kalendárnom mesiaci sa nahromadia väčšie náklady, ako umožňuje mesačný limit, účtovať sa bude len mesačný limit. Ak je napríklad váš denný rozpočet počas mesiaca 10 EUR (limit mesačných platieb 304 EUR) a v priebehu kalendárneho mesiaca sa nahromadia náklady vo výške 310 EUR, účtovať sa bude len 304 EUR.

Limit na výšku mesačných platieb sa však nepoužije v prípade, ak sa váš denný rozpočet zmení počas mesiaca, hoci denný limit vo výške 120 % platí aj naďalej. V prípade kampaní pozastavených v strede mesiaca alebo kampaní, ktoré nie sú spustené celý mesiac z iných dôvodov, sa môžu prejaviť nezrovnalosti medzi priemernými dennými rozpočtami a celkovými poplatkami.

Uvádzame niekoľko príkladov našich pravidiel pre stránky:

Vaše stránky nezahŕňajú jedinečný obsah

Technické problémy na vašich stránkach

 • Škodlivý softvér (webové stránky, ktoré sú infikované škodlivým softvérom alebo predávajú škodlivý softvér)
 • Osobné informácie (webové stránky, ktoré zhromažďujú citlivé osobné informácie a nie sú hostené na zabezpečenom serveri „https“)

Zavádzanie používateľa

 • Premosťovacie stránky (webové stránky zahŕňajúce stránku typu doorway, ktorá slúži najmä na odosielanie návštevníkov na iné stránky)
 • Bezpečnosť používateľov (webové stránky a firmy, ktoré sú vo všeobecnosti podvodné alebo zavádzajúce, prípadne porušujú naše Zmluvné podmienky)
 • Predaj bezplatne dostupných položiek (webové stránky na predaj položiek alebo služieb, ktoré sú inak k dispozícii bezplatne)
 • Naznačené pridruženie (webové stránky, ktoré naznačujú pridruženie, partnerstvo alebo iný špeciálny vzťah so spoločnosťou Google alebo akoukoľvek inou nesúvisiacou treťou stranou bez akejkoľvek explicitnej autorizácie)
 • Neprehľadná fakturácia (webové stránky, ktorých procesy spracovania platieb nie sú v súlade s modelmi transparentnej fakturácie alebo tvorby cien)
 • Falzifikáty (webové stránky, ktoré propagujú iné než pôvodné produkty a snažia sa ich prezentovať ako pôvodné produkty)

Zoznam všetkých pravidiel služby AdWords

Odkazy na podstránky sú dodatočné odkazy, ktoré sa môžu zobraziť s reklamami umiestnenými na hornej alebo spodnej pozícii v rámci výsledkov vyhľadávania Google. Odkazy na podstránky sa zobrazujú pod reklamným textom ako doplnok k zobrazenej adrese URL. Pokiaľ ide o reklamy pre stolné počítače, mali by sa zobraziť dodatočné riadky v počte jedna až tri obsahujúce dva až šesť odkazov. V prípade reklám pre mobilné zariadenia by sa mali zobraziť maximálne štyri odkazy na podstránky.

Adwords Express ad

Nezabúdajte, že nie vždy sa vaše reklamy zobrazia spolu s odkazmi na podstránky. Navyše, ak vaše reklamy zobrazujú odkazy na lokalite, môže sa ich formát líšiť.

Na to, aké typy odkazov na lokalite sa s vašimi reklamami budú zobrazovať a či sa vôbec budú zobrazovať, vplýva niekoľko faktorov. Medzi tieto faktory patria:

 • skóre kvality kľúčového slova,
 • pozícia vašej reklamy na stránkach s výsledkami vyhľadávania Google,
 • vstupná stránka pre vaše reklamy a odkazy na podstránky,
 • ďalšie rozšírenia reklám povolené pre vašu kampaň,
 • hľadaný výraz zadaný potenciálnym zákazníkom,
 • relevancia ďalších reklám na stránke.

Nasledujúce osvedčené postupy vám pomôžu zvýšiť pravdepodobnosť zobrazenia odkazov na podstránky:

 • Adresy URL odkazov na podstránky v rámci určitej kampane alebo reklamnej skupiny musia všetky smerovať na jedinečnú vstupnú stránku s jedinečným obsahom. Odkazy na podstránky v rámci určitej kampane, ktoré smerujú na rovnaký obsah, sa nezobrazia.
 • Vaša reklama by mala obsadiť jednu z pozícií priamo nad alebo pod výsledkami vyhľadávania Google.
 • Vaše kľúčové slovo by malo mať veľmi vysoké skóre kvality.
 • Adresy URL vašich odkazov na podstránky musia nasmerovať zákazníkov na stránky, ktoré sú relevantné pre váš produkt alebo vašu službu.
 • Do kampane pridajte maximálny možný počet odkazov na podstránky. Na zobrazovanie odkazov na lokalite spolu s reklamami je potrebné, aby vaša kampaň zahŕňala aspoň dva schválené odkazy na lokalite s dvoma odlišnými vstupnými stránkami.
 • Text odkazu na podstránku by mal byť krátky.