personality

Klient

PERSONALITY s.r.o.

Úloha

Pripraviť reklamnú kampaň Google AdWords pre vyhľadávaciu  a reklamnú sieť.

Použité možnosti

  1. Managment Start Page
  2. Business Live