vzdelavacia.sk

Klient

Vzdelávacia kancelária, s.r.o.

Úloha

Pripraviť reklamnú kampaň pre vyhľadávaciu sieť Google AdWords.

Použité možnosti

  1. Managment Start Page
  2. MiniWeb Fix