intersport

Intersport Zvolen

Vytvoriť produktový leták a zabezpečiť neadresnú distribúciu pre mestá Zvolen, Krupina, Detva a Banská Štiavnica.

  1. CorelDraw
  2. Ofsetová hárková tlač
  3. Kolportéry