lens-dlazba.sk

Klient

Lens – Stanislav Ceplák

Úloha

Tvorba produktového letáku na rok 2013 s požiadavkou na tlač. Zároveň klient zadal požiadavku na tvorbu jednoduchej webovej prezentačnej stránky.

Použité možnosti

  1. PHP
  2. HTML
  3. MySQL
  4. JQuery
  5. CarelDraw
  6. Hárkova ofsetová tlač