Kurz-pc.sk

Klient

Artiv s.r.o. , Nitra

Úloha

Vytvorenie jednoduchej PHP prezentačnej stránky spolu s grafickým logom.

Použité možnosti

Použilo sa:

  1. PHP
  2. MySQL
  3. CorelDraw
  4. HTML
  5. JQuery
  6. CSS