Program Business Live, od 69€

Program Business Live, ďalej len „Program“,  je určený firmám, ktoré potrebujú dosahovať maximum zo svojej dynamickej webovej stránky, alebo z e-shopu. Program je s mesačným paušálom s 10% platbou z celkového mesačného rozpočtu  kampane s minimálnou platbou 69€ s DPH.

Naša technická podpora je doplnená o dennodennú optimalizáciu reklamnej kampani v 3 bodoch za účelom dosahovania vyšších cielených výsledkov v silnom konkurenčnom prostredí, a zlepšovania relevantnosti reklám, skóre kvality, zvyšovaniu miery prekliku, ktorým znižujeme celkovú cenu za klik, alebo za videnie reklamy a tým znižujeme Vaše náklady do reklamnej kampane. Program je doplnený o konverzné kódy ktorými vieme vyhodnotiť  celkovú hodnotu reklamy, zisku, alebo straty. Do Programu umožňujeme klientovi prístup na čítanie, tak aby klient mohol s našou technickou podporou flexibilnejšie zasahovať do vývoja reklamnej kampane a aby priamo mohol vidieť konkrétne hodnoty reklamnej kampane. Emailom posielame klientovi štatistické výstupy o prebiehajúcej reklamnej kampane podľa dohodnutých pravidiel (maximálne 2x denne).

Program podlieha:

  1. štartovaciemu balíku Google AdWords Managment Start Page, 60 € s DPH
  2. mesačnej platbe za naše reklamné služby, 10% z vkladu do reklamnej kampani, minimálne 69€ s DPH
  3. rozsahu optimalizačných prác 4-5 hod / mesiac
  4. emailovej a telefonickej podpore
  5. prepojeniu na službu Google Analytics
  6. optimalizácii reklamnej kampane: Pondelok – Piatok, 3x denne
  7. prístupu klienta na čítanie do Programu

Ku každej začínajúcej reklamnej kampani dávame 75€ kredit Zadarmo!

V prípade špecifických potrieb klienta, individuálne nastavujeme cenu za program.