Program Google AdWords Managment Start Page, 69€

Program Google AdWords Managment Start Page, ďalej len „Program“, je nevyhnutným prvým krokom, ktorým zanalyzujeme vstupnú web stránku na ktorú bude smerovaná reklamná kampaň a ktorá bude musieť spĺňať všeobecné pravidlá reklamy Google AdWords.

Program sa spúšťa iba 1x pred začatím reklamnej kampane ku ktorej sa ešte pred začiatkom podpíše obojstranná zmluva o realizácii reklamnej kampane Google AdWords, kde reklamná agentúra Lummas s.r.o. a objednávateľ potvrdia podpisom a pečiatkou svoj súhlas. Presnú technickú špecifikáciu dostane objednávateľ ešte pred samotným spustením Programu v elektronickej forme, ktorú bude musieť objednávateľ potvrdiť podpisom a pečiatkou.

V spolupráci s klientom nastavujeme a optimalizujeme reklamnú kampaň, tak aby relevantný obsah webu zodpovedal cieľovej stránke pomocou systémových nástrojov Google AdWords.

Takmer každý vytváraný krok sa súbežne konzultuje s klientom, tak aby obojstranne vyhovoval požadovanej odbornej tematickej špecifikácii vytváranej reklamnej kampane.

Program podlieha:

  1. Vstupnej analýzi web stránky
  2. Návrhu tipu reklamnej kampane
  3. Návrhu kľúčových relevantných slov a tém
  4. Návrhu denného a mesačného rozpočtu kampane
  5. Návrhu štruktúry reklamnej kampane
  6. Implementácii na Google Analytics
  7. Vytvoreniu a overeniu konverzných kódov
  8. Návrhu textových reklám (do 10), statických, alebo dynamických
  9. Vstupnému kreditu na spustenie reklamnej kampane od 50 €
  10. Prvej mesačnej optimalizácii ZADARMO

Ku každej začínajúcej reklamnej kampani dávame 75€ kredit Zadarmo!

V prípade špecifických potrieb klienta, individuálne nastavujeme cenu za program.