Reklamná kampaň Google pre Martbest.sk

Martbest.sk

Martbest.sk – likvidácia azbestu

Pre nášho nového klienta Jesika Pačajová – MARTBEST, poskytujeme správu reklamy google ads. Spoločnosť sa zaoberá likvidáciou nebezpečného odpadu – Azbestu, eternitu.

Firma je certifikovaná a oprávnená na podnikanie v oblasti manipulácie s nebezpečnými materiálmi ako je azbest.

V dohodnutom rozsahu spolupráce sme vytvorili reklamnú kampaň pre vyhľadávaciu sieť Google.

Web: www.martbest.sk