Položky portfólia

LONAX.sk

web stránka lonax.sk

,
Nová web stránka Lonax.sk Vytvorili sme pre menšiu lokálnu stavebnú spoločnosť LONAX s.r.o. Zvolen, podľa požiadavky webovú stránku s administráciou v CMS wordpress. Firma v rámci našich služieb získala 2 mesačnú zľavu…