Vírusový marketing alebo menej vhodne virálny marketing (z angl. viral marketing) je marketingová metóda, ktorá využíva už existujúce sociálne siete, reklamné média na propagáciu výrobku či posilnenie povedomia značky, využívajúc pri tom skutočnosť, že ľudia majú tendenciu informovať svojich známych o výrobkoch, službách či informáciách, ktoré sami považujú za hodné pozornosti. Uplatňuje sa tradičné ústne podanie od človeka k človeku (v duchu hesla „dobré sa chváli samo“), ktoré je však posilnené a umocnené vďaka moderným komunikačným nástrojom ako napríklad internet. Prídavné meno „vírusový“ vychádza z toho, že tento spôsob propagácie sa správa podobne ako biologický či počítačový vírus, teda sa šíri samočinnou reprodukciou.

Pojem „vírusová reklama“ poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa sami podieľajú na šírení obsahu a zdieľajú zaujímavý alebo zábavný obsah sponzorovaný značkou, čo umožňuje budovať povedomie o výrobku alebo službe. Takéto vírusové reklamy sú často vo forme zábavných videoklipov, hier vo formáte Flash, obrázkov či bombastických textových informácií.

Vírusový marketing je obľúbený vďaka možnosti spustiť marketingovú kampaň jednoducho a s pomerne nízkymi nákladmi. Vírusové marketingové kampane sú obvykle dobre cielené a s veľmi dobrou odozvou, keďže oslovujú práve tých ľudí, ktorých majú osloviť. Hlavnou výhodou je teda oslovenie veľkého počtu ľudí pri nízkych nákladoch.

Viral marketing má veľký potenciál vďaka osloveniu veľkého množstva potencionálnych spotrebiteľov a nízkym mediálnym nákladom. Na druhej strane, nemá istý výsledok. A preto málokedy funguje ako samostatný nastroj a najúčinnejší je v kombinácií s ďalšími nástrojmi komunikačného mixu. Je isté že Waw efekt funguje ako menej okatá reklama, otázne je koho ním zasiahneme, no rozhodne naň nesmieme pri budovaní povedomia zabúdať.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár