nová web stránka bbwelding.sk

BBWelding.sk

BBWelding.sk nová web stránka

Pre nášho nového klienta spoločnosť BB-Welding, s.r.o., Detva sme pripravili novú webovú stránku. Hlavná požiadavka bola kladená na možnosť obsahových úprav priamo klientom, jednoduchosť a priaznivú cenu. Web stránka bbwelding.sk bola odovzdaná klientovi cca do jedného pracovného dňa po uhradení platby a dohodnutých podmienkach.

Web stránka bola vytvorená v CMS WordPress.

Okrem iného stránke sme vytvorili nové logo, pridali užitočné pluginy, vytvorili a nastavili Google Analytics a zabezpečili kvalitný web hosting.