Zľavnené objednávky a nákup na zvolený termín

Webová aplikácia https://www.viac.sk (ďalej len „Apv“), sprostredkováva predaj služieb a tovaru na konkrétny termín, registrovaným zmluvným partnerom prevádzkovateľa Apv. Apv ponúka inzertný firemný, alebo produktový profil, cez ktorý je možné vykonávať spoplatnené objednávky podľa nastavenej špecifikácie.