lepsia reklama google adwords

Vyššie je lepšie!

Ktorá reklama je lepšia, vaša alebo konkurenčná? Určite nám napovie o tom poradie, v akom sa vaša reklama zobrazuje na stránke. Pozícia reklamy 1 napríklad znamená, že sa vaša reklama na stránke zobrazuje ako prvá tkz. víťazná. Všeobecne je dobré, ak sa vaša reklama zobrazí na stránke vyššie, pretože ju pravdepodobne uvidí viac zákazníkov.

Reklamy sa môžu zobrazovať vo vrchnej alebo v spodnej časti stránky s výsledkami vyhľadávania. Skontrolovaním priemernej pozície môžete zistiť, ako sa darí vašej reklame.

Pripomíname, že „priemerná pozícia“ predstavuje metriku, ktorá sa najviac hodí na skontrolovanie vášho vývoja vo Vyhľadávacej sieti. Vzhľadom na rôznorodosť webov v Obsahovej sieti môže byť priemerná pozícia menej užitočná na optimalizáciu výkonnosti v Obsahovej sieti.

 

Ako sa určí pozícia reklamy

Reklamná aukcia určuje, ktoré reklamy má Google zobraziť a na akých pozíciách. Vaše hodnotenie reklamy určuje pozíciu reklamy, ktorú získate v aukcii.

Hodnotenie reklamy je skóre (metrika: skóre kvality) založené na vašej cenovej ponuke, výsledkoch merania v čase aukcie pre očakávanú CTR, relevanciu reklamy, skúsenosti so vstupnou stránkou a očakávaný účinok rozšírení a iných formátov reklamy.

 

Lepšie reklamy znamenajú lepšie hodnotenie reklamy

Vždy, keď niekto uskutoční vyhľadávanie, ktoré spustí reklamu súťažiacu v aukcii, vypočíta google hodnotu reklamy. Tento výpočet zahŕňa vašu cenovú ponuku, merania očakávanej CTR, relevancie reklamy, skúsenosti so vstupnou stránkou v čase aukcie a iné faktory. Pri určovaní komponentov kvality v čase aukcie prihliadame na rozličné ďalšie faktory. Prostredníctvom zlepšenia nasledujúcich faktorov môžete zlepšiť komponenty kvality hodnotenia reklamy:
  • Očakávaná miera prekliknutí reklamy: je sčasti založená na historických kliknutiach a zobrazeniach reklamy (so zohľadnením faktorov ako pozícia reklamy, rozšírenia a iné formáty, ktoré mohli mať vplyv na viditeľnosť reklamy, na ktorú niekto v minulosti klikol).
  • Relevancia reklamy k vyhľadávaniu: do akej miery je váš reklamný text relevantný k vyhľadávaniu používateľa.
  • Kvalita vstupnej stránky: do akej miery je vaša stránka relevantná, prehľadná a ako jednoducho sa na nej možno zorientovať.

 

Kvalitná reklama google vyhráva

Komponenty kvality hodnotenia reklamy sa využívajú rôzne a môžu ovplyvniť nasledujúce prvky:
  • Vhodnosť pre reklamnú aukciu: vďaka lepším komponentom kvality sa zvyčajne vaše reklamy dostanú do aukcie ľahšie a s nižšími nákladmi. Naše opatrenia zabezpečujúce kvalitu reklamy tiež pomáhajú určiť, či sa reklama vôbec kvalifikuje na zobrazenie.
  • Skutočná cena za kliknutie (CZK): reklamy vyššej kvality môžu často viesť k nižším CZK. Znamená to, že za kliknutie zaplatíte menej, ak sú vaše reklamy kvalitnejšie.
  • Pozícia reklamy: reklamy vyššej kvality často vedú k vyšším pozíciám reklamy, čo znamená, že sa môžu zobraziť na stránke na vyššej pozícii.
  • Odhady cenovej ponuky pre pozíciu reklamy s vaším kľúčovým slovom: reklamy vyššej kvality sa zvyčajne spájajú s nižšími odhadmi ponuky pre prvú stránku, odhadmi ponuky pre hornú časť stránky a odhadmi ponuky pre prvú pozíciu. Znamená to, že existuje väčšia pravdepodobnosť, že vaše reklamy sa zobrazia na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania pri nižšej cenovej ponuke, keď vaše reklamy majú komponenty kvality na vysokej úrovni (očakávaná CTR, relevancia reklamy a skúsenosti so vstupnou stránkou).
  • Vhodnosť pre rozšírenia reklamy a ďalšie formáty reklamy: hodnotenie reklamy navyše určuje, či sa môže vaša reklama zobrazovať s rozšíreniami reklamy a ďalšími formátmi reklamy (napríklad odkazmi na podstránky).

 

 

V skratke, reklamy vyššej kvality obyčajne vedú k nižším cenám, vyšším pozíciám reklamy a väčšiemu reklamnému úspechu. Systém AdWords pracuje najlepšie pre všetkých (inzerentov, zákazníkov, vlastníkov aj spoločnosť Google) vtedy, keď sú zobrazované reklamy relevantné a čo najviac zodpovedajú tomu, čo zákazníci hľadajú. 
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár