adwords optimalizacia

V tomto krátkom príspevku si rozoberieme AdWords optimalizáciu, ďalej len „OPT“, čo znamená a prečo sa jej treba nevyhnutne pri reklamnej kampani dôkladne a systematicky venovať. V závislosti od cieľov inzercie môže optimalizácia zahŕňať zlepšenia reklamného textu, nové kľúčové slová alebo zmeny v nastaveniach kľúčových slov, strategické zmeny cenových ponúk, lepšie usporiadanie kampane a zmeny možností zacielenia reklamy.

Reklamná kampaň AdWords, ako taková z krátkodobého časového hľadiska nemá vysokú mieru účinnosti a vyhodnocujúce výsledky nepreukazujú možnosti kde je návrat investície najlepší. Po spustení reklamnej kampane sa zbierajú a vyhodnocujú priebežne výsledky a doporučené obdobie zbierania prvotných údajov kampane sú minimálne tri týždne.

Skúsený inzerenti aplikujú rôzne varianty reklám, a optimalizáciou vylučujú slabšie reklamy ktoré nedosahujú dobré výsledky. Takouto optimalizáciou sa rozumie hlavne zvyšovanie parametru skóre kvality. Čím je skóre kvality vyššie tým je Vaša reklama z pohľadu účinnosti lepšia a pri aukčnom hodnotení úspešnejšia, t.j. lepšie umiestnenie v rámci reklamnej plochy, prípadne či sa vôbec reklama zobrazí a zároveň cena za prevedenú akciu je nižšia. Okrem skóre kvality je dôležité sústrediť sa aj na sledovanie konverzií, t.j. napríklad predajnosť cieľeného produktu.
S cieľom zabezpečiť hladkú a úspešnú prevádzku kampaní úspešní inzerenti zvyčajne optimalizujú svoje reklamné kampane v pravidelných intervaloch.

OPT má veľmi sofistikované nástroje ktorými vieme udržať Vaše ciele na dosah. Optimalizácia je alfou a omegou návratu investície do reklamy AdWords Google, preto je dôležité aby sa tieto zásahy do reklamnej kampani realizovali odborne.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár